Skoči na sadržaj

Dan životinja

Na inicijativu Učeničkog parlamenta, u saradnji sa profesoricama Milankom Zarubicom, Milicom Šibalić i Gordanom Ćurčić, u srijedu, 04. oktobra, obilježen je međunarodni dan životinja, posjetom Prihvatilištu za oporavak životinja Crne Gore. Odziv učenika je bio veliki, te su se mnogi od njih u prihvatilištvu sreli sa životinjama koje ranije nisu bili u prilici da vide uživo, tako postali bogatiji za iskustvo više.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti- 3 boda
UKUPNO BODOVA:3