Skoči na sadržaj

Dan studenata

Učenički parlament Srednje stručne škole Cetinje je Dan studenata upriličio posjetom skupštinskoj sali, gdje se ovaj datum obilježio. Savjet mladih Prijestonice je okupljanjem četiri fakulteta sa Cetinja informisao srednjoškolce o studijskim programima. Na poziv Savjeta mladih, učenički parlament škole je učestvovao i u samoj  realizaciji događaja. Među govornicima je takođe bila i predsjednica Učeničkog parlamenta, Aleksandra Drecun.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti-3 boda
UKUPNO BODOVA-3 BODA