Skoči na sadržaj

Čuvajmo životnu sredinu

Volonterski klub JU Gimnazija Cetinje u saradnji sa UP u toku novembra i decembra 2015. godine, a u skladu sa godišnjim planom rada, sproveo je akciju “ČUVAJMO ŽIVOTNU SREDINU”. Tom prilikom prikupljeno je 1300kg starog papira i određena količina kartona. Akcija je imala za cilj očuvanje životne sredine i razvijanje ekološke svijesti. U subotu, 19.12.2015. prikupljeni papir otpremljen je u reciklažni centar. Prikupljanjem i reciklažom jedne tone starog papira spašavamo dvadeset mladih stabala. Prodajom starog papira prikupljamo sredstva za potrebe učenika i škole. Akcija se nastavlja i u drugom polugodištu. Promocija ove akcije izvršena je preko oglasne table u školi.

ctreciklaza1

DODJELA BODOVA:
II stepen dodjele bodova
Ekološka akcija – 2 boda

III stepen dodjele bodova
Oglasna tabla škole – 1 bod

UKUPNO 3 BODA