Skoči na sadržaj

Bolje učenje i opuštanje u periodu dobijanja ocjena

Učenički parlament JU Gimnazije Cetinje je organizovao radionicu sa učenicima, ujedno članovima učeničkog parlamenta, OŠ “Lovćenski partizanski odred” na temu “Bolje učenje i opuštanje uoči perioda dobijanja ocjena”.
Članovi parlamenta Anastasija Šovran, David Vuković i Anja Pejović su kao medijatori, kroz par igrica i predavanja o lakšem i efikasnijem učenju, na zanimljiv način animirali mlađe učenike i time im pokazali da je moguće biti opušten čak i u stresnom periodu dobijanja ocjena.
Ostali članovi parlamenta su kroz lično iskustvo i par savjeta osnovce motivisali da na što bolji način uče i savladaju željenu materiju.
Učenici su bili veoma zadovoljni, što je članove parlamenta Gimnazije motivisalo da u narednom periodu realizuju više sličnih aktivnosti, kao i da povećaju saradnju sa osnovnim školama.

DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Ostale aktvnosti – 3 boda
III stepen dodjele bodova
Saradnja sa osnovnom školom – 2 boda
UKUPNO BODOVA – 5 BODOVA