Skoči na sadržaj

Bazar

U saradnji sa Kancelarijom za mlade; Turističkom organizacijom i ostale dvije Srednje škole iz Bijelog Polja predstavnici Učeničkog parlamenta su uzeli učešće u organizaciji i realizaciji Novogodišnjeg bazara na Gradskom trgu održanom 30.12.2017. god.Na bazaru izloženi su proizvodi vrtića, osnovnih i srednjih škola kao i domaćih proizvođača.Učenički parlament Srednje elektro-ekonomske škole na bazaru je imao 5 predstavnika (članova Učeničkog parlementa) i to: Baošić Miloš, Šandi Mariju, Dizdarević Kemala, Šekularac Terezu i Ćetković Milicu.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Kulturna manifestacija-3 boda
III stepen dodjele bodova
Saradnja na opštinskom nivou-2×2 boda
UKUPNO BODOVA-7 BODOVA