Skoči na sadržaj

Anketa u saradnji sa Pomorskim fakultetom

 

Anketa je bila sprovedena u odjeljenima koji su prvi i treći razred gimnazije.  Ovakav način istraživanja imao je za glavni cilj da učenicima koji su učestvovali u sprovođenju ankete omogući da jasno iskažu svoje razmišljanje o predavanjima informatike i značaju  naučenog na tim predavanjima.Takođe, sastavni dio ankete koja je sprovedena bila su pitanja o programima kojim se učenici služe kao i vremenu koje učenici provedu na laptopu/računaru kao i svim ostalima uredjajima koji imaju konekciju sa internetom. Anketa, koja je naravno bila sprovedena na takav način da učenici ostanu anonimni, omogućila je svakom učeniku da  iskreno iznese svoje odgovore na zadata pitanja te samim tim da svojim udjelom pomogne u ovom istraživanju.
Pitanja su spremali članovi rukovodstva parlamenta sa studentom prve godine POmorskog fakulteta, Sabrom Zverotićem.

DODJELA BODOVA

II STEPEN DODJELE BODOVA

Komunikacija sa srednjoškolcima (anketa)-2 boda

UKUPNO BODOVA- 2 BODA