Skoči na sadržaj

Anketa o radu Učeničkog parlamenta Elektro – ekonomske škole

Na inicijativu članova Učeničkog parlamenta Srednje elektro- ekonomske škola u Bijelom Polju, predstavnika II (drugog) razreda dogovoreno je da se u cilju poboljšanja rada i aktivnosti Učeničkog parlamenta sprovede anketa o radu Učeničkog parlamenta a da istu popunjavaju profesori škole.Naime, predsjednik Učeničkog parlamenta je iznio prijedlog za realizaciju (koji je kasnije jednoglasno podržan) da se predstavnicima svih stručnih aktiva  dostavi broj anketa koliko broji taj aktiv, te da se u definisanom roku ankete predaju koordinatorki učeničkog parlameta Tanji Nedović.
Formiran je Odbor za sprovođenje i analizu ankete od ukupno 5 članova, koji su dostavili ankete predsjednicima Aktiva i kasnije izvršili analizu iste. Predsjednici Aktiva su odgovorno pristupili ovoj aktivnosti, te je anketirano 44 profesora a komisija je analizirala anketu i analizu zavela u Knjici zapisnika.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Anketa – 2 boda
UKUPNO BODOVA – 2 BODA