Skoči na sadržaj

Anketa o efikasnosti rada Učeničkog parlamenta

Na inicijativu Učeničkog parlamenta JU SEEŠ, dana 02.02.2018, sprovedena je anketa kod članova istog o efikasnost rada Učeničkog parlamenta u prvom i  drugom klasifikacionom periodu.
Cilj ankete: Poboljšanje rada Učeničkog parlamenta. Anketirana su 52 člana Učeničkog parlamenta na 6 (šestoj) sjednici Učeničkog parlamenta.
Na sjednici je formirana Komisija za sprovođenje i analizu ankete.
Analizom ankete od strane 3 (tročlane) komisije utvrđeno je da su članovi veoma zadovoljni radom Učeničkog parlamenta i radom predsjednika Baošić Miloša.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Anketa-2 boda
UKUPNO BODOVA-2 BODA