Skoči na sadržaj

Anketa na temu ''Učim ili prepisujem''

Kako članovi parlamenta smatraju da se pismeni radovi ne vrednuju dovoljno i da profesori često optužuju za prepisku sa Interneta, dogovoreno je da se ova anketa i sprovede a da o rezultatima iste Uprava škole bude blagovremeno obaviještena.

Uprava škole je u potpunosti podržala realizaciju ove akcije.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Anketa- 2 boda

UKUPNO: 2 boda