Skoči na sadržaj

Anketa među cetinjskim gimnazijalcima

U cilju informisanja nastavnog kadra kao i u cilju formiranja portfolia svakog učenika škole, osmišljen je upitnik o interesovanjima i hobijima učenika. Upitnik je sadrţao informacije o svakom učeniku i njihovim interesovanjima van škole, kao i o postignućima na konkursima i takmičenjima. Učenici će shodno upitniku biti obavještavani o aktuelnim konkursima i takmičenjima iz sfere njihovog interesovanja.

gcupitnik   gcupitnik1

DODJELA BODOVA:
II stepen dodjele bodova:
Anketa – 2 boda

UKUPNO 2 BODA