Skoči na sadržaj

Anketa Gimnazije ''Panto Mališić''

Naime anketu je popunilo 30 učenika, koji su birani nasumično.
Rezultati ankete pokazali su da su učenici škole dovoljno informisani o negativnom uticaju PSA i da je njihova upotreba minimalna.

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Anketa – 2 boda

UKUPNO: 2 boda