Skoči na sadržaj

Anketa Gimnazije Cetinje

Anketa je imala za cilj prikupljanje podataka o efikasnosti i kvalitetu rada učeničkih parlamenata.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Anketa- 2 boda

V stepen dodjele bodova

Aktivnost sprovedena na inicijativu UNSCG- 1 bod

UKUPNO: 3 boda