Skoči na sadržaj

Aktivnosti UP tokom mjeseca marta

 

I) EDUKATIVNA TRIBINA

ljudska prava ulcinj

Učenički parlament u saradnji sa učenicima koji uče Evropske integracije i sa učenicom koja je pohađala školu prava Centra za građansko obrazovanje, organizovao je edukativnu tribinu na temu “Ljudska prava u EU i prava LGBT populacije”.

    ljud.prava1                   ljud.prava2

Na tribini su aktivno učešće uzeli svi prisutni učenici, postavljali su pitanja i na kraju dali svoje mišljenje o poštovanju ovih prava u Crnoj Gori. Tribini je prisustvovao i pedagog škole. Učenici škole su o tribini bili obavješteni putem oglasne table tako da su svi zainteresovani mogli prisustvovati istoj.Tribinu je propratio i gradski portal.

 

II) HUMANITARNA AKCIJA “LET`S MAKE EVA SMILA AGAIN”

lets make eva smile

Učenički parlament organizovao je 06.03.2016. humanitarnu akciju sakupljanja novca za Evu Velimirović iz Podgorice. Akcija je prvo sprovedena u školi, gdje je postavljanjem kutije u holu škole sakupljeno 265€. Učenički parlament je u saradnji sa Lounge Bar Cruiser  na Maloj Plaži u Ulcinju dobio dozvolu da kutiju postavi i u njihovom kafiću. Dok je kutija bila tamo sakupljeno je još 272€.

O ovoj akciji učenici su bili obavješteni putem oglasne table i putem obavještenja koje je pročitano u svim odjeljenjima. O akciji je pisao gradski portal .

III) Edukativne tribine-“Dobrovoljno davanje krvi”

tribina davanjekrvi

U susret akciji dobrovoljnog davanja krvi UP je organizovao 2 edukativne tribine na temu dobrovoljnog davanja krvi kako bi učenicima, zainteresovanim za učešće u akciji, obezbjedili potrebne informacije. Marta Perković iz Crvenog Krsta Crne Gore, Dražen Đurašković i Andrijana Jugoslavović iz Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore, rekli  su prisutnim učenicima nešto više o ovom humanom gestu.

O ovim tribinama učenici su bili obavješteni putem oglasne table škole. 

IV) AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI

davanje krvi ulcinj

Dana 18.03.2016. UP SMŠ “Bratstvo-jedinstvo” organizovao je akciju dobrovoljnog davanja krvi. U akciji je učestvovalo više od 40 učenika i nekoliko građana Ulcinja. 
O  akciji maturanti su bili obavješteni putem oglasne table, obaveštenja koje je čitano u odjeljenjima, ali i posterima koji su bili postavljeni u školi. Građane je o ovoj akciji obavijestila lokalna televizija Teuta, koja je o ovoj akciji pisala i na njihovom sajtu.

V) KURS “SVE ŠTO MOGU, ZNAM I ŽELIM”

sve sto mogu znam i zelim

Učenički parlament je uz finansijsku podršku OŠ „Marko Nuculović“ organizovao dvodnevni kurs  „Sve što mogu, znam i želim“.  Kurs je obrađivao teme pisanja CV-a i propratnog pisma, komunikacijskih vještina prilikom poslovnog intervjua i aktivizma mladih, a vodila ga je Silvija Marniković. Sertifikat za uspješno završen kurs dobilo je 25 maturanata i nekoliko učenika trećeg razreda.
O ovom kursu učenici su bili obaviješteni putem oglasne table, pročitano je i obavještenje  u svim završnim razredima. O ovoj akciji pisao je i gradski portal.

 

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina (na temu ljudskih prava)-3 boda
Edukativna tribina (na temu davanja krvi)-3 boda+1 dodatni bod za stručnjaka iz oblasti=4 boda
Edukativna tribina (kurs)-3 boda+ 1 dodatni bod za stručnjaka iz oblasti=4 boda
Humanitarna akcija (prikupljanje novca)-4 boda
Humnaitarna akcija (davanje krvi)-4 boda

III stepen dodjele bodova
Oglasna tabla škola- 5 akcija x 1bod= 5 bodova
Mediji- 5 akcija x 3 boda= 15 bodova

UKUPNO 39 BODOVA