Skoči na sadržaj

Aktivnosti UP tokom drugog polugodišta

 

I) Radionica “Pazi, snima se!” 

Povodom obilježavanja dana zaštite ličnih podataka Uprava škole je na đačku inicijativu u dogovoru sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka u klubu škole održala radionicu „Pazi, snima se!“ Gospodin Dalibor Vuksanović, kao predstavnik organizacije, učenicima je prvo prikazao kratku prezentaciju, a zatim je uslijedilo i njihove učešće putem rješavanja ponuđenih problema, pitanja i sugestijama.
  Radionica je bila otvorenog tipa, a učenici su o njoj bili obavješteni putem oglasne table škole.

 

II) Obilježavanje Dana zaljubljenih

Učenički parlament gimnazije „Niko Rolović“ je preko predstavnika odjeljenja dao učenicima priliku da iznesu ideju na koji način obilježiti Dan zaljubljenih. Kako je Dan zaljubljenih ove godine bio nedjelja, gimnazijalci su ga obilježili u petak 12.02.2016. U holu škole su postavljeni zvučnici i stolovi sa kolačima koje je napravila ljepša polovina parlamenta.
Takođe, u holu su bili postavljeni panoi na kojima su učenici lijepili poruke i potpisivali se. Tu su bile i kutije sa zadacima i brojevima. Na ženskoj listici je bilo napisano pola zadatka, a kod partnera sa istim brojem djevojke su otkrivale šta trebaju da urade. Giimnazijalke su dobile komentare, časćene doručkom, zajednički selfie,cvijeće ili čak urađen domaći. Kolači su prodavani, a novac prikupljen od akcije ostao je na raspolaganju UP.
Na društvenim mrežama su objavljivane fotografije sa hashtagom #gimnazijalcivole. 

 

III) Obilježavanje Međunarodnog dana aktivizma mladih

Maturantkinja Gimnazije Dina Abazović,predložila je parlamentu da pod pokroviteljstvom Američkog savjeta, Udruženja mladih FLEX Alumni Montenegro i uz dobru volju vršnjaka, obilježe Međunarodni dan aktivizma mladih (Global Youth Service Day). Dina je  UP škole povezala sa ovom organizacijom donijevši im dobru saradnju i novo iskustvo. Na obavještenje sa oglasne table odazvali su se uglavnom Dinini drugari sa četvrte godine.U petak 22.aprila, 12 maturanata je ofarbalo krugove ispred škole i očistilo dvorište Gimnazije.
 Akcija je bila medijski propraćena (link).

IV) Kulturno-poetskim programom, humanitarnog karaktera, obilježen Dan škole

Gimnazijaakademija 3

Zajedno sa koordinatorkom, prof. Radmilom Pavićevć i u saradnji sa profesorima i učenicima škole, UP je osmislio obilježavanje Dana škole. U ponedjeljak, 25.04.2016. u Domu kulture ,,Vladimir Popović Španac“ gimnazija „Niko Rolović“ je obilježila 95. rođendan. Kulturno poetsko veče je bilo humanitarnog karaktera, a ulaznica je koštala 1€.
Pričom o istorijatu škole veče je započela direktorica Marija Đonović. Nakon toga uslijedili su i nastupi školskog hora, splet folklornih igara, baletska predstava, recitacije na stranim jezicima i sl.

Gimnazijaakademija 7

Učenici koji nisu učestvovali u programu o događaju su bili obavješteni  putem oglasne table škole. Na facebook-u je i napravljen događaj kako bi što više učenika,ali i građana Bara bilo obavješteno. Proslava je bila i medijski propraćena.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova
Edukativne tribine (aktivnost br.. I) -3 boda + 1 dodatni bod za stručnjaka iz oblasti=4 boda
Ostale aktivnosti (aktivnost br. II) -3 boda
Ekološka akcija (aktivnost br. III)- 2 boda
Humanitarna akcija (aktivnost br. IV)- 4 boda

III stepen dodjele bodova
Oglasna tabla škole- 4 akcija x 1 bod = 4 boda
Društvene mreže- 1 akcija x 2 boda = 2 boda
Mediji- 2 akcije x 3 boda= 6 bodova

UKUPNO 25 BODOVA