Skoči na sadržaj

Vršnjačka edukacija

Na inicijativu Učeničkog parlamenta SEUŠ škole, u saradnji sa ADP-Zid iz Podgorice, Hadžibegović Amra, Šabović Lejla i Karastanović Majda su svoje stečeno znanje podijelile sa vršnjacima. Naime, ove tri učenice su u martu prisustvovale trodnevnoj obuci za vršnjačke edukatore na temu kockanje, gdje su iznijele svoj plan za dalji period. Plan njihovog rada se bazirao na principu širenja njihovog znanja i vještina koje su stekle na obuci.
Njihov put edukovanja vršnjaka započeo je u samoj školi, tako što su održale 4 edukativne tribine, za svaki razred pojedinačno.Cilj tribina je bio da kroz konverzaciju sa  vršnjacima, putem raznih pitanja na već pomenutu temu stvore svijest o sve prisutnijem problemu među mladima.Predavanja su, prije svega, imala cilj da svi budu opušteni, jer, kako kažu edukatorke, jedino tako možemo pomoći jedni drugima.Shodno tome, prisutne su bile razne igre, jedna inovativa koja je primjenjena na predvanjima jeste ta da oni najaktivniji dobiju i čokoladu.Značaj samog čina nagrađivanja ogleda se u tome da se učenici motivišu da otvoreno razgovaraju o ovoj tematici i da sve nedoumice koje imaju(u ovom slučaju kad je u pitanju kockanje i problema do kojih dolazi zbog istog) riješe.
Fascinantna je činjenica ta da čak i oni najmlađi srednjoškolci u neku ruku poznaju problem mnogo više nego sami maturanti, i da je njihova zainteresovanost i otvorenost prema svemu mnogo veća.
U protekloj nedjelji, pored edukativnih tribina održanih u našoj školi, održane su i dvije tribine u OŠ „Mrkojevići“ i OŠ „Jugoslavija“.
Ove nedjelje takođe su održane edukativne trbine u Gimaziji, kao i u Osnovnoj školi “Blažo Jokov Orlandić”.

DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina I-8×3 boda
UKUPNO BODOVA-24 BODA