Skoči na sadržaj

INTERNI KONKURS ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA I RUKOVODSTVA SKUPŠTINE UDRUŽENJA

Na osnovu odluke Upravnog odbora, donesene na sjednici održanoj 07.10.2018. godine, Generalni sekretarijat raspisuje

INTERNI KONKURS

ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA I RUKOVODSTVA SKUPŠTINE UDRUŽENJA

Internim konkursom odabraće se članovi Upravnog odbora i rukovodstva Skupštine Udruženja na period maj 2019 – maj 2021. godine.

I

Konkursom se oglašavaju pozicije:

 • Predsjednik Upravnog odbora – lice za zastupanje organizacije;
 • Predsjednik Skupštine Udruženja;
 • Član Upravnog odbora zadužen za odnose s javnošću i međunarodnu saradnju  – PR udruženja;
 • Član Upravnog odbora zadužen za marketing i prikupljanje finansijskih sredstava;
 • Član Upravnog odbora zadužen za koordinaciju aktivnosti u južnoj regiji;
 • Član Upravnog odbora zadužen za koordinaciju aktivnosti u sjevernoj regiji;
 • Član Upravnog odbora zadužen za koordinaciju aktivnosti u centralnoj regiji.

II 

Predsjednik Upravnog odbora se bira odlukom Skupštine udruženja. Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju predsjednika Udruženja. Za predsjednika može biti postavljeno bilo koje punoljetno lice koje je član Skupštine udruženja. Mandat Predsjednika Upravnog odbora traje 2 (dvije) godine.
Predsjednik Upravnog odbora:

 • organizuje i vodi operativne poslove;
 • zastupa udruženje;
 • stara se o zakonitosti rada udruženja i odgovara za zakonitost rada udruženja;
 • izvršava odluke Upravnog odbora i Skupštine;
 • obavlja poslove koje mu iz svog djelokeruga povjeravaju Upravni odbor i Skupština;
 • angažuje konsultante za određene poslove;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Udruženja.

III

Predsjednik Skupštine udruženja se bira odlukom Skupštine udruženja. Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju. Za predsjednika Skupštine može biti postavljeno bilo koje lice koje je član Skupštine udruženja. Mandat Predsjednika Skupštine traje 2 (dvije) godine.
Predsjednik Skupštine udruženja:

 • predsjedava Generalnom Skupštinom;
 • vodi evidenciju o članstvu;
 • saziva redovna i vanredna zasijedanja Skupštine;
 • vodi evidenciju o saradnji sa srednjim školama
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Udruženja.

IV

Za pozicije

 • Član Upravnog odbora zadužen za odnose s javnošću i međunarodnu saradnju  – PR udruženja;
 • Član Upravnog odbora zadužen za marketing i prikupljanje finansijskih sredstava;

može se prijaviti bilo koje lice koje je član Skupštine udruženja. Mandat traje 2 (dvije) godine.
Za oglašene pozicije potrebno je znanje engleskog jezika.
PR udruženja:

 • ostvaruje saradnju sa javnošću;
 • organizuje javne nastupe;
 • organizuje komunikaciju sa okruženjem;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Udruženja.

Član Upravnog odbora zadužen za marketing i prikupljanje finansijskih sredstava:

 • planira i naručuje promotivne materijale;
 • promoviše rad organizacije;
 • vodi i uređuje zvanične internet stranice organizacije;
 • stara se o sponzorstvu organizacije;
 • pronalazi sponzorstvo;
 • komunicira sa sponzorstvom;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Udruženja.

V

Za pozicije:

 • Član Upravnog odbora zadužen za koordinaciju aktivnosti u južnoj regiji;
 • Član Upravnog odbora zadužen za koordinaciju aktivnosti u sjevernoj regiji;
 • Član Upravnog odbora zadužen za koordinaciju aktivnosti u centralnoj regiji.

Za poziciju regionalnog koordinatora mogu se prijaviti svi članovi Skupštine udruženja koji pripadaju datoj regiji. Mandat traje 2 (dvije) godine.
Regionalni koordinator:

 • vodi komunikaciju sa srednjoškolcima;
 • koordiniše aktivnostima Unije u regiji;
 • pruža pomoć učeničkim parlamentima;
 • zastupa stavove Unije u regiji;
 • organizuje regijske sastanke delegata;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Udruženja.

Južna regija (Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Kotor, Herceg Novi)
Sjeverna regija (Pljevlja, Bijelo Polje, Mojkovac, Berane, Rožaje, Petnjica, Andrijevica, Plav, Gusinje, Žabljak, Šavnik, Plužine)
Centralna regija (Podgorica, Kolašin, Cetinje, Danilovgrad, Nikšić)

VI

Prijave na Konkurs slati najkasnije do 17. oktobra 2018. godine do 12h na e-mail adresu unijasrednjoskolacacg@gmail.com sa naznakom „za interni konkurs“.
Za prijavu je potrebno dostaviti prijavni formular.

VII

Kandidat se može prijaviti najviše na dvije pozicije.

VIII

Izbori za novo rukovodstvo Unije srednjoškolaca biće održani na IV Generalnoj Skupštini, koja će se održati u periodu od 19. do 21. oktobra 2018. godine u hotelu Palas u Petrovcu.
Prijavljeni kandidati će biti u obavezi da se predstave članovima rukovodstva organizacije i delegatima Skupštine, u skladu sa objavljenim pozivom i agendom za IV Generalnu Skupštinu.
Članove novog rukovodstva biraju delegati Skupštine, tajnim glasanjem.

IX

Svi pojmovi koji se koriste u muškom rodu, obuhvataju iste i u ženskom rodu.
 
OBJAVA KONKURSA
PRIJAVNI FORMULAR