Šta je učenički parlament?

Učenički parlament je reprezentativno tijelo unutar škola, koje osnivaju, biraju i čine učenici. Njegovo osnivanje zakonom je garantovano, a škola u okviru koje parlament funkcioniše dužna je da obezbijedi slobodu organizovanja.

0
srednjoškolska učenička parlamenta u Crnoj Gori

Dokumenta od važnosti za učeničke parlamente