Skoči na sadržaj

Odluka o prijemu delegata/kinja u UNSCG 2023

Na osnovu Konkursa raspisanog 05.11.2023. godine shodno članu 12 Statuta Unije srednjoškolaca Crne Gore, dana 17.11.2023. godine Upravni odbor UNSCG donosi Odluku o prijemu delegata/kinja u Uniju srednjoškolaca Crne Gore.

Na Konkurs je pristigla 41 prijava.

Razmatrajući prijave Upravni odbor Unije srednjoškolaca Crne Gore je odlučio da status delegata/kinje u Uniju srednjoškolaca Crne Gore dobiju:

 1. Anja Milić (Gimnazija ,,Niko Rolović” – Bar)
 2. Anja Pavlović (Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola – Bar)
 3. Jovana Vojvodić (Srednja stručna škola – Bar)
 4. Maša Milićević (Gimnazija “Panto Mališić” – Berane)
 5. Deni Luković (Srednja medicinska škola ,,dr Branko Zogović” – Berane)
 6. Bojana Marinković (Srednja stručna škola ,,Vukadin Vukadinović” – Berane)
 7. Hana Nišić (Gimnazija ,,Miloje Dobrašinović” – Bijelo Polje)
 8. Darija Rakonjac (Srednja stručna škola – Bijelo Polje)
 9. Lazar Ašanin (Srednja elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje)
 10. Ivona Andrić (Srednja stručna škola – Cetinje)
 11. Aleksandra Stanić (Srednja mješovita škola “Vuksan Đukić” – Mojkovac)
 12. Ksenija Mijušković (Gimnazija „Stojan Cerović“ – Nikšić)
 13. Anastasija Šurbatović (Srednja stručna škola – Nikšić)
 14. Faris Markišić (Srednja mješovita škola ,,Bećo Bašić” – Plav)
 15. Sofia Golubović(Gimnazija “Tanasije Pejatović” – Pljevlja)
 16. Tatjana Vuković (Obrazovni centar – Plužine)
 17. Katarina Ivanović (Gimnazija „Slobodan Škerović“ – Podgorica)
 18. Jovana Boljević (Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ – Podgorica)
 19. Amila Kalač (Srednja stručna škola – Rožaje)
 20. Antonia Dedivanović (Srednja mješovita škola ,,25. maj” – Tuzi)
 21. Milica Roganović (Srednja mješovita škola Golubovci – Zeta)
 22. Ivana Pejović (Srednja mješovita škola ,,17. septembar” – Žabljak)

Izabrani kandidati/kinje, zvanično će postati delegati/kinje na IX Generalnoj skupštini Unije srednjoškolaca Crne Gore koja će se održati do kraja 2023. godine.

Status delegata/kinje izabrani kandidati/kinje stiču na period svog srednjoškolskog obrazovanja.