Skoči na sadržaj

Omladinska kartica predstavljena u Briselu

Unija srednjoškolaca partner je na projektu Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori (EYCA) koji realizuju Ministarstvo sporta i mladih i NVO “Centar za omladinsku edukaciju”.

Nosioci licence Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori, predstavnici NVO „Centar za omladinsku edukaciju“ bili su prisutni na dvodnevnom Maximising Impact seminaru u Briselu posvećenom dodatnom umrežavanju EYCA članica i njihovoj razmjeni dobrih praksi, u radu sa mladima i rješavanjem problema na lokalnom nivou. Seminar je organizovala European Youth Card Association – koja svoj program kroz saradnju sa NVO, implementira u više od 36 država.
Tokom seminara predstavnik Crne Gore, Jugoslav Radović, elaborirao je dosadašnje učinke saradnje Ministarstva sporta i mladih i NVO „Centar za omladinsku edukaciju“, koji se ogledaju u zajedničkoj viziji jačanja evropske omladinske kartice u Crnoj Gori, što je rezultiralo brojkom od 1.600 distribuiranih kartica u svim gradovima u Crnoj Gori do sada.
Okupljenima je predstavljena i saradnja i naglašeno društveno odgovorno poslovanje kompanija, sponzora projekta, kao što su Crnogorski Telekom, Societe Generale Montenegro, UNIQA osiguranje, INA Crna Gora, Ledo.
U cilju jačanja Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori, govoreno je i o značaju podrške koju pružaju Unija srednjoškolaca Crne Gore, Studentski parlament UCG i Unija mladih preduzetnika CG, koji kroz svoje marketinške kanale kontinuirano pružaju logističku pomoć naporima NVO „Centar za omladinsku edukaciju“ da informacije o popustima i prilikama za dodatnu edukaciju dođu do što većeg broja mladih.