Skoči na sadržaj

Međunarodni dan zaštite na internetu

 
Na inicijativu Učeničkog parlamenta SMŠ “17. septembar” tradicionalno je obilježen 6. februar- međunarodni dan zaštite na internetu. Kao i prethodnih godina, organizovana je panel-diskusija, za sve zainteresovane učenike, kojoj su, pored profesora škole, prisustvovali Željko Pejović, kao predstavnik Centra za socijalni rad na Žabljaku, Ljeposava Miljić ispred Kancelarije za prevenciju narkomanije na Žabljaku, pedagog Vladana Pejović i psiholog škole, Borivoje Raičević. Akcenat priče bio je na cyberbullying-u tj. nasilju putem interneta, koje je zastupljeno sve više kako u Crnoj Gori, tako i na svjetskom nivou. Predavači su na zanimljiv način i navođenjem primjera iz okoline naveli učenike na razmišljanje kako o dobrim, tako i o lošim stranama interneta, koje nažalost u savremenom svijetu preovlađuju. Približili su im rizike sa kojima se, kao još uvijek mladi i neiskusni ljudi susrećemo ili možemo susresti jednog dana i kako se od istih odbraniti ili im se uopšte ne izlagati. Takođe, osvrt iz perspektive svoje struke napravio je i psiholog, Borivoje Raičević koji je učenicima predstavio sve moguće cinjenice koje mogu pokazati da li su zavisnici od interneta i ukoliko se ispostavi da jesu, na koji način trebaju da promijene svoje navike, način života i svakodnevne rutine da bi prvenstveno pomogli sebi i živjeli zdravijim stilom života. Profesorica informatike, Milanka Zarubica je, posluživši se podacima na koje je upućena prema svojoj struci, predstavila neke od najopasnijih vrsta virusa koji veoma lako mogu da dospiju u elektronske uređaje koje koristimo ukoliko iste na pravi način ne zaštitimo. Svakako jedan od najzanimljivijih dijelova ove panel-diskusije jesu kvizovi putem kojih su učenici provjerili naučeno i pri tom se lijepo zabavili izrazivši želju da se ovakve vrste aktivnosti češće organizuju u našoj školi nezavisno od obilježavanja datuma ovakve tematike.
Pored toga, članovi Učeničkog parlamenta su izradili pano na datu temu. Pano je izložen u holu škole.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina- 4 boda
V stepen dodjele bodova

Aktivnosti prisustvje stručno lice- 1 bod
UKUPNO BODOVA:5