Na inicijativu Učeničkog parlamenta SMŠ “17. septembar”, u cilju propagiranja aktivnosti sprovedenih od strane našeg Učeničkog parlamenta otvoren je instagram nalog istog, na kom će po završetku realizacije planiranih aktivnosti, blagovremeno biti objavljivan post u kom će pored slika, ili videa, biti opisan tok, sadržaj i kategorija aktivnosti.

Link instagram naloga Učeničkog parlamenta SMŠ “17. septembar”: https://www.instagram.com/up17.septembar/

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Osnovne aktivnosti- 2 boda

UKUPNO BODOVA: 2