UNSCG za Mašu Baošić

Unija srednjoškolaca samim tim što je krovna organizacija Učeničkih parlamenata crnogorskih srednjih škola, predstavlja tim ujedinjenih, prije svega humanih, mladih ljudi pozitivnog duha. Učenički parlamenti će u naredno periodu realizovati humanitarne večeri i na nivou škola organizovati skupljanje novca. Pozivamo sve građane da se priključe slanjem 19 na broj 14543, a naše kolege iz NVO sektora da se priključe svojim akcijama.