Članovi Učeničkog parlamenta Srednje stručne škole na Cetinju su odlučili da dovedu u red školsku bilbioteku. Naime, sa svake knjige su makli prašinu, a nove, iz paketa koje je škola dobila kao donaciju, stavili na police. Parlamentarci su bili zadovoljni postignućem, a ovom akcijom su doveli do toga da učenici škole lakše mogu pronaći željene naslove i do ljepšeg vizuelnog izgleda polica.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Osnovne aktivnosti-2 boda

UKUPNO BODOVA-2 BODA