Na inicijativu Učeničkog parlamenta JU Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole u Nikšiću, pedagoško-psiholška služba je održala predavanje za članove Učeničkog parlamenta na temu „Razvoj adolescencije“ . Učenici su upoznati sa pojmom adolescencije, biološkim i kulturnim aspektom ovog doba, promjenama koje se dešavaju u fizičkom izgledu, kognitivnom funkcionisanju, razumijevanju sebe i drugih i odnosu prema roditeljima i vršnjacima. Pedagogica je diskutovala sa učenicima o pozitivnim i negativnim uticajima na mlade, o idolima današnjih generacija i rizicima koje ovaj životni period donosi.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Edukativna tribina I-3 boda

UKUPNO BODOVA-3 BODA