Učenički parlament Srednje stručne škole Cetinje je u saradnji sa parlamentom Srednje likovne škole Petar Lubarda, organizovao akciju oslikavanja hola škole. Prva lokacija bila je kod stola dežurnog učenika. Na ovaj način parlamenti i srednjoškolci su se zbližili, a SSŠ je sada ljepša za još jedan mural.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova

Osnovne aktivnosti-2 boda

III stepen dodjele bodova

Saradnja na opštinskom nivou-2 boda

UKUPNO BODOVA-4 BODA