Na inicijativu Učeničkog parlamenta SMŠ “Bećo Bašić“, obilježen je Međunarodni dan zaštite prava potrošača, kroz diskusiju i predavanje na  sledeće teme : Opasne igračke, Agresivne reklame… Predavanju su prisustvovali učenici koji pohađaju trgovinski smjer, kao i profesori škole.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina I-3 boda

UKUPNO BODOVA-3 BODA