Na poziv predstavnika Ekonomskog fakulteta, a na zajedničkom sastanku sa direktorom škole, Milošem Marićem, dogovoreno je sprovođenje humanitarne akcije za Dom ,,Mladost“ u Bijeloj.

Takođe, uz napomenutu akciju sprovela se i Humanitarna akcija za Mašu Baošić. Svi učenici su bili obavješteni 3 dana prije početka akciji, 6 dana se sakupljao novac što je rezultiralo iznosom od 320 eura, što je ravnomjerno podijeljeno porodici Baošić i dječijem domu.

 

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova
Humanitarna akcija-2×4 boda

UKUPNO BODOVA- 8 BODOVA