Kao prvu aktivnost ove školske godine učenici bijelopoljske srednje elektro-ekonomske škole realizovali su akciju čišćenja školskog dvorišta. Ekološka akcija realizovana je dana 21.10.2017. god, a učešće je uzeo treći razred.

DODJELA BODOVA

II stepen dodjele bodova
Ekološka akcija-3 boda

UKUPNO BODOVA-3 BODA