Skoči na sadržaj

Poziv za učesnike: Izvještavanje o korupciji – Kako korupcija utiče na mlade u mojoj državi?

Lokalni događaji za cilj imaju istraživanje nacionalnih i lokalnih pitanja o korupciji koja utiču na svaku od uključenih zemalja. Za cilj imaju i:

  • Osnaživanje mladih medija za borbu protiv korupcije, profesionalno izvještavanje o tome i razmjenu iskustava i najboljih praksi;
  • dalje napredovanje vebsajta o korupcijskom izvještavanju (ACRP) i priručnika o radnom procesu pomoću kojeg će učesnici biti u mogućnosti da daju povratnu informaciju ACRP-ju;
  • poboljšanje pregleda/uvida u situaciju o korupciji u različitim zemljama, tipologiju i efekte (uključujući posebne uticaje na žene i omladinu) i kapacitet javnosti da se bori na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou.

Lokalni događaji su od suštinske važnosti jer ce lokalni uvid biti dodat u širu sliku korupcije u Evropi i obezbijediti forum ključnih aktera uključenih u prevenciju i borbu protiv korupcije. Dodaće nacionalnu i lokalnu dimenziju diskusiji o korupciji i omogućiti svojim učesnicima da shvate kako korupcija može biti sveprisutna i kako to utiče na svakoga u svakodnevnom zivotu. To će takođe ispirisati na preduzimanje akcije protiv koruopcije na dnevnoj osnovi. Dugoročna strategija za odvraćanje i prijavu korupcije ne može postojati bez produbljivanja i detaljnog uvida u svoje specifičnosti i osjetljivost u lokalnim kontekstima.

 

Više o konkursu možete pročitati OVDJE.