Skoči na sadržaj

Otvoreni dani nauke

U okviru festivala Ministarstvo planira aktivnost promocije istraživačkog i kreativnog obrazovanja, putem organizacije revije istraživačkih projekata srednjoškolaca i studenata.
Revija je jedinstvena prilika da projekti realizovani u toku prethodne školske / studijske godine putem vannastavnog istraživanja učenika i mentorstva nastavnika budu predstavljeni široj publici, što doprinosi promociji učenika i nastavnika, u skladu sa Strategijom rada s darovitim učenicima i Strategijom mladih.
Škole i fakulteti (osnovne studije) mogu da predlože po jedan istaknuti učenički odnosno studentski projekat, koji je na istraživački i kreativan način obradio neku predmetnu oblast. Imajući u vidu da je važan način obrade teme, u konkurenciju može da uđe bilo koja predmetna oblast. Dodatno, predloge projekata mogu da kandiduju nastavnici – mentori učenika i studenata.
Format predlaganja projekta
Video-snimak (dozvoljeni su snimci amaterskom, odnosno telefonskom kamerom) prezentacije projekta, koju izlaže učenik / student u trajanju od 15 – 20 minuta, potrebno je poslati Ministarstvu nauke (branka.zizic@mna.gov.me, putem WeTransfera). Na početku snimka potrebno je navesti: ime i prezime učenika / studenta, školu / fakultet, ime i prezime nastavnika / mentora. Snimci se zatim postavljaju na You-Tube stranicu “Dani nauke” i veb sajt “Portal za nastavnike”. Rok za slanje snimaka izlaganja projekata je 25. septembar.
Selekcija projekata za reviju
Komisija, sastavljena od predstavnika Ministarstva nauke, Ministarstva prosvjete, Zavoda za školstvo i NVO OMSA, pravi selekciju 20 učeničkih i 20 studentskih projekata koji će biti javno predstavljeni u sklopu festivala.
Učešće na reviji
Ministarstvo nauke, u saradnji sa partnerima – Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom sporta (i mladih) organizovaće manifestaciju u Omladinskom centru u Podgorici (10. oktobra za učenike i 11. oktobra za studente), na kojoj će izabrani učenici i studenti uživo predstaviti svoje istraživačke projekte.
Prezentacija će se vršiti usmeno, uz prateće ppt slajdove, predmete / prototipe / modele koje učenici budu donijeli sa sobom.