Skoči na sadržaj

Konkurs za Takmičenje za najbolji učenički parlament za školsku 2017/18. godinu

 

Unija srednjoškolaca Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom prosvjete treću godinu zaredom organizuje takmičenje za najbolji učenički parlament za školsku 2017/18. godinu.

Takmičenje će trajati u periodu od decembra 2017. godine do maja 2018. godine. Pravo na učešće imaju učenički parlamenti svih crnogorskih srednjih škola.

Način prijave: Uprava škole šalje prijavni formularna e-mail adresu takmicenjeup@gmail.com sa naznakom za takmičenje za najbolji učenički parlament. Rok za podnošenje prijave je 22.12.2017. godine.

Više o takmičenju:

Upravni odbor UNSCG i predstavnici Ministarstva prosvjete bodovaće aktivnosi shodno donesenim kriterijumima za bodovanje. Učenički parlamenti koji učestvuju na takmičenju u obavezi su da do 01. 01. 2018. godine u formi zapisnika dostave izvještaje o realizovanim aktivnostima za period od 01. 09. 2017. godine do 31. 12. 2017. godine a aktivnosti koje su sprovedene u drugom polugodištu odnosno u periodu januar 2018. – maj 2018. godine dužni su dostaviti u formi zapisnika najdalje 7 dana od dana realizovanja aktivnosti a e-mail adresu UNSCG takmicenjeup@gmail.com sa naznakom za takmičenje za najbolji učenički parlament.

Učenički parlamenti su u obavezi da za izvještaj koriste formu izrađenog zapisnika.