Skoči na sadržaj

Konkurs za dodjelu finansijskih sredstava prikupljenih Akcionim danom 2018.

Unija srednjoškolaca Crne Gore objavljuje Konkurs za dodjelu finansijskih sredstava prikupljenih Akcionim danom, za projekte učeničkih parlamenata crnogorskih srednjih škola. Konkurs se objavljuje u okviru projekta Raise Your Voice.
Rok za podnošenje projektnih aplikacija je 28. februar 2019.
Opšti cilj Konkursa je jačanje i osnaživanje kapaciteta učeničkih parlamenata.
Konkursom će biti finansirani projekti iz oblasi: Karijerno savjetovanje; Mladi i kultura; Prevencija vršnjačkog nasilja; Zaštita životne sredine.
Iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačne projekte u okviru ovog javnog poziva će se kretati od minimalnog iznosa od 100€ do maksimalnog iznosa do 1 000€.
Ukupan budžet prikupljen tokom Akcionog dana iznosi 4 000€.
Svi projekti moraju biti realizovani do kraja 2019. godine.
Na konkurs se dostavljaju:      anex1 – Aplikaciona prijava
anex2 – Aplikaciona forma
anex3 – Budžet
Od aplikanata se traži da dostave traženo, do 28. februara 2018. godine do 12h na e-mail adresu akcionidan@gmail.com ili poštom na adresu ul. Omladinskih brigada br. 6, Podgorica 81 000.
Pitanja u vezi sa Konkursom se mogu postavljati putem e-maila akcionidan@gmail.com ili putem telefona na broj: 069 597 130
DOKUMNETACIJA:
anex 1 – Aplikaciona prijava
anex 2 – Aplikaciona forma
anex 3- Budžet