Skoči na sadržaj

Interni konkurs za članove Upravnog odbora i rukovodstva Skupštine UNSCG

Na osnovu odluke Upravnog odbora, donesene na elektronskoj sjednici održanoj 15.10.2020. godine, Generalni sekretarijat raspisuje

Interni konkurs za članove Upravnog odbora i rukovodstva Skupštine UNSCG

 
Internim konkursom odabraće se članovi Upravnog odbora i rukovodstva Skupštine Unije srednjoškolaca Crne Gore na period mart 2021 – mart 2023. godine.
Konkursom se oglašavaju pozicije:

  • Predsjednik Upravnog odbora – lice za zastupanje organizacije;
  • Predsjednik Skupštine UNSCG;
  • Sekretar Skupštine UNSCG;
  • Član Upravnog odbora zadužen za odnose s javnošću i međunarodnu saradnju – PR udruženja;
  • Član Upravnog odbora zadužen za marketing i prikupljanje sredstava;
  • Član Upravnog odbora zadužen za koordinaciju aktivnosti u južnoj regiji;
  • Član Upravnog odbora zadužen za koordinaciju aktivnosti u sjevernoj regiji;
  • Član Upravnog odbora zadužen za koordinaciju aktivnosti u centralnoj regiji.

[button link=”https://drive.google.com/file/d/1VAuXlZbLArlKvKz7I_6RLbHrNG4pIL4T/view?usp=sharing” color=”purple” newwindow=”yes”] Konkurs[/button]
[button link=”https://forms.gle/UJ9AVnv4GJMmUgUv5″ color=”purple” newwindow=”yes”] Prijavni formular[/button]
Prijave na Konkurs slati najkasnije do 23. oktobra 2020. godine do 12h.
Za prijavu je potrebno dostaviti Prijavni formular.
Izbori za novo rukovodstvo Unije srednjoškolaca biće održani na VI Generalnoj Skupštini, koja će se održati početkom sljedećeg mjeseca.
Prijavljeni kandidati će biti u obavezi da se predstave članovima rukovodstva organizacije i delegatima Skupštine, u skladu sa objavljenim pozivom i agendom za VI Generalnu Skupštinu.
Članove novog rukovodstva biraju delegati Skupštine, tajnim glasanjem.