Skoči na sadržaj

Pripreme za fakultet… Kuda dalje?

Često ćete čuti da su studentski dani jedan od najljepših perioda života, što je činjenica kojoj će se rijetko ko protiviti. S druge strane, nećete tako često čuti da je izbor vašeg budućeg zanimanja zapravo jedna od najvažnijih odluka koju donosite. Izbor fakulteta često određuje dalji tok vašeg života, i zato pri donošenju te odluke treba pažljivo analizirati prednosti i mane, želje i mogućnosti, a zatim donijeti pravu odluku.

Imao sam priliku da prethodnih par godina učestvujem u kampanji jednog Univerziteta o upisu fakultetskih jedinica u njegovom sastavu i na taj način neposredno razgovaram sa maturantima i maturantkinjama. Na osnovu toga, zaključujem da su mladi jako naodlučni kada je u pitanju izbor fakulteta, te bih vam u nastavku dao nekoliko prijedloga koji će vam, nadam se, pomoći u odabiru.

Prvo je potrebno da definišete ono što želite od nastavka vašeg školovanja i da fakultet, odnosno oblasti koje biste izučavali na njemu, sagledate u odnosu na svoje afinitete.

Zatim je potrebno da suzite izbor fakulteta. Primijetili ste kroz osnovnu i srednju školu da vam neka od oblasti ide bolje u odnosu na drugu, nekome će mnogo lakše biti da savlada prirodne nauke nekome društvene i slično. To otprilike, ali ne i nužno, pokazuje našu sferu interesovanja, te jedan od kriterijuma odabira fakulteta može biti upravo taj.

Moj prijedlog je da, ukoliko već nijeste sigurni što želite upisati, napravite uži krug mogućih opcija.

Nakon toga, odmah eliminišite upis fakulteta u odnosu na odabir društva. U svakoj sredini ćete upoznati nove prijatelje i imati mogućnost da održavate kontatke sa prijateljima iz srednje škole. Stoga, nemojte sebe dovesti u poziciju da odabere pogrešan fakultet iz ovog razloga. Vaša samoprocjena o kapacitetima, mogućnostima i znanju često može bi važan faktor pri odabiru fakulteta. Uspjeh u srednjoj školi ne mora označavati i uspjeh na fakultetu, te nemojte da vas to sputava pri odabiru.

Jako je važno da nakon što napravite uži krug potencijalih fakulteta istražujete o njima i razgovarate sa onima koji vam mogu pružiti korisne informacije. Danas imate mogućnost da neposredno razgovarate kako sa studentima tako i sa profesorima svih fakulteta i na taj način otklonite sve nedoumice koje imate i dobijete informacije za koje nijeste mogli saznati putem društvenih mreža, interneta ili u razgovoru sa prijateljima i porodicom.

Predlažem vam da iskoristite što više dešavanja na kojima se promovišu fakulteti jer su to najbolja mjesta na kojima možete dobiti odgovore na sva vaša pitanja. Na ovakvim događajima možete dobiti mnogo informacija i o mogućnostima stipendiranja kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Veoma je važno da pri odabiru fakulteta analizirate i tržište rada. Naša država se mora izboriti sa hiperprodukcijom kadra, i upisnu politiku na fakultetima urediti u odnosu na potrebe tržišta rada. Pokušajte da izborom fakulteta stvorite sebi okolnosti koje će svesti na minimum period čekanja na zaposlenje.

Ukoliko ne budete mogli da odlučite imate mogućnost da iskoristite savjete profesionalne orijentacije. Na taj način možete bolje da upoznate sebe, svoje sklonosti, karakteristike ličnosti i svoje sposobnosti bitne za izbor profesije.

Jovan Bojović, član Nadzornog odbora Unije srednjoškolaca Crne Gore