Skoči na sadržaj

USVOJEN PRIJEDLOG UNIJE SREDNJOŠKOLACA DA SE SA MATURSKOG ISPITA IZOSTAVI GRADIVO IZ ČETVRTOG TROMJESEČJA

Datum polaganja određen u konsultaciji sa Institutom za javno zdravlje, interes djece na prvom mjestu

USVOJENI PRIJEDLOZI UNIJE SREDNJOŠKOLACA, JEDAN OD PRIJEDLOGA JE DA DA SE SA MATURSKOG ISPITA IZOSTAVI GRADIVO IZ ČETVRTOG TROMJESEČJA

Maturski, stručni i polumaturski ispiti biće održani od 20. maja, a na polaganjima neće biti gradiva iz četvrtog tromjesečja, saopštio je dasnas ministar prosvjete dr Damir Šehović. Eliminisanje pitanja iz četvrtog klasifikacionog perioda odnosno tromjesečja bio je i jedan od zahtjeva Unije srednjoškolaca, sa čijim predstavnicima su se Šehović i uprava Ispitnog centra sreli. Dodatno, rokovi za zaključivanje ocjena maturantima su skraćeni, kako bi se ostavilo više vremena za pripremu za maturske ispite. Biće organizovana i priprema na daljinu odnosno emitovanje pripremih časova, testovi za pripremu biće objavljeni online i u štampanim medijima, a škole će takođe iskoristiti sve resurse za podršku maturantima i polumaturantima, što su takođe bili neki od zahtjeva Unije srednjoškolaca. Rokovi za izdavanje diploma će biti takvi da učenici mogu da se upišu ne samo na fakultete u Crnoj Gori već i šire.
Ministar je na ovu temu istakao: “Vjerujem da nema razloga za brigu, potpuno smo razumjeli mlade ljude iz Unije srednjoškolaca i vodimo računa o aktuelnom momentu.  Ni na internim niti na eksternim ispitima polumaturanti i maturanti uopšte neće imati gradivo iz četvrtog tromjesječja, a samim tim će imati i manji broj pitanja. Osim toga, polumaturski ispiti nijesu eliminatorni faktor za upis u srednje škole. Sa druge strane, maturski ispiti se vrednuju prilikom upisa na fakultete većeg dijela zemalja regiona i šire, a i na ovaj način se kod mladih ljudi, pred kojima je profesionalni razvoj, podstiče kultura objektivne eksterne provjere znanja. Zajedno ćemo dati sve od sebe da djeci omogućimo dobru pripremu, uz poštovanje epidemioloških mjera.  Zato sam uvjeren da smo na pravom putu, jer: korist djece, njihovo znanje i njihov nastavak školovanja su nam prioritet”.
Termini polaganja za maturante su kako slijedi: eksterni maturski i stručni ispiti iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti 20. maja; eksterni maturski i stručni ispit iz prvog stranog jezika 30. maja; eksterni maturski i stručni ispit iz Matematike 1. juna.
Termini polaganja za polumaturante su kako slijedi: iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti 26. maja; iz Matematike 27. maja; iz predmeta po izboru 28. maja.
Inicijalni predlog Unije srednjoškolaca je, nakon konsultacija sa srednjoškolcima, bio i otkazivanje maturskih ispita. Međutim, kako je konstatovano da je, zbog najboljeg interesa djece taj zahtjev neodrživ, razgovarano je o načinima organizacije ispita, te su usvojeni njihovi zahtjevi da se eliminiše sa polaganja četvrto tromjesečje, da se testovi za pripremu učine dostupnim svima, te da se u svakom mogućem smislu ima u vidu aktuelni momenat. Dodatno, navedena odluka o održavanju Ispita će omogućiti đacima da se, bez problema, pripreme i upišu na željene fakultete u Crnoj Gori, ali regionu i šire.