Skoči na sadržaj

UNSCG učestvovala na Nacionalnom sastanaku Unije srednjoškolaca Srbije

Na Nacionalnom sastanku UNSS-a bilo je riječi o funkciji, strukturi i umrežavanju učeničkih parlamenata, kao i o njihovom odnosu sa školama i lokalnim zajednicama. Nakon toga, bilo je govora o onlajn životu, mogućoj inkluziji djece sa smetnjama u razvoju i migranata u obrazovni sistem Srbije, Zakonu o mladima (ZoM) i Zakonu o osnovama sistema obrazovanja (ZOSOV).
Takođe, na Nacionalnom sastanku je odabrano i novo rukovodstvo Upravnog i Nadzornog odbora.
Predstavnica UNSCG aktivno je učestvovala u svim segmentima Nacionalnog sastanka UNSS, trudeći se da promoviše Uniju srednjoškolaca Crne Gore i stvara kontakte koji bi Uniji bili značajni u daljem radu i realizaciji planiranih aktivnosti, a prije svega projekta „Dan čojstva“.