Skoči na sadržaj

Trening „Vještine rješavanja problema i tehnike kreatvinog razmišljanja za lidere omladinskih organizacija sa Balkana“, BiH

Na seminaru je učestvovalo 20 predstavnika omladinskih organizacija iz Makedonije, Srbije, Bosne i Hercgovine i Crne Gore.

U sklopu seminara učesnici su prošli edukaciju iz sedećih oblasti:
– Metode identifikacije i analize problema,
– Uvod u tehnike kreativnog razmišljanja,
– Modeli participacije u odlučivanju,
– Mogućnost motivacije članova/ica omladinskih nevladinskih organizacija.

Unija srednjoškolaca Crne Gore je novoformirana omladinska organizacija i tek sada počinjemo da prepoznajemo određene probleme u omladinskim organizacijama i liderskim vještinama (kao što je npr. motivacija delegata). Ovaj seminar bio je dobra prilika da čujemo iskustva drugih organizacija na koji način oni funkcionišu i prevazilaze prepreke.

Materijal i prezentacije koje su bile na seminaru dobićemo u narednom periodu od trenerice Aide Vežić i na taj način članovi Upravnog odbora moći će da se informišu i nešto više nauče o ovim temama.

 

*ASuBIH (Asocijacija Srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini)

U toku slobodnog vremena Edina i ja imali smo priliku da razgovaramo sa predstavnicima ASuBIH-a i da se upoznamo sa njihovim radom.

Asocijacija Srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini i okuplja sve mlade koji pohađaju srednju školu na prostoru BiH. Osnovana je 04.11.2007. godine i na osnivačkoj skupstini brojala je oko 250 srednjoškolaca (više o ASuBiH možete pročitati na sajtu www.asubih.com

 
Sa predstavnicima ASuBIH-a ostvarili smo otvorenu i konstruktivnu komunikaciju u kojoj su nas upoznali sa načinom na koji apliciraju za projekte, ko su im donatori, kako saradjuju sa lokalnom zajednicom itd.

Na našu inicijativu došli smo na ideju da organizujemo seminar u Crnoj Gori na kome bi se obnovila (ojačala) saradnja između dvije srednjoškolske organizacije, razmijenila iskustva i predložile ideje (projekti) na kojima bi zajedno sarađivali.

 

*Sajt za prikupljanje donacija  www.ammado.com

Jedna od korisnih stvari koju je pomenuo predavač Haris Buljubašić iz NVO „Mozaik“ (www.mozaik.ba) je sajt za prikupljanje donacija www.ammado.com

Na ovom sajtu imamo priliku da informišemo donatore o našem radu i projektima i na taj način ih zainteresujemo da nam doniraju novac. Sajt funkcioniše po principu drušvene mreže gdje donatori mogu lako pronaći organizacije i upoznati se sa njihovim idejama i projektima.