Skoči na sadržaj

Stavovi srednjoškolaca/ki o nastavi u školskoj 2020/21. godini, 88% maturanata želi promjene u načinu održavanja maturskih i stručnih ispita

Ova školska godina počela je u izmijenjenim okolnostima. Đaci su tokom prvog i drugog klasifikacionog perioda nastavu pratili od kuće, dok su konsultacije i pismene provjere bile u školi.

Tokom januara ove godine kreiran je plan za način održavanja nastave u drugom polugodištu, ali i plan načina održavanja maturskih i stručnih ispita. Naime, nakon prve sedmice online nastave, škole su birale jedan od dva ponuđena modela u skladu sa svojim kadrovskim i prostornim kapacitetima.

Maturanti će polagati sva tri predmeta eksterno, u zavisnosti od nivoa koji izaberu, bez redukovanja gradiva.

Unija srednjoškolaca Crne Gore u periodu od 01. do 05. februara 2021. godine realizovala je online istraživanje o stavovima srednjoškolaca/ki o nastavi u 2020/21. godini. U istraživanju je učestvovao/la 3.941 srednjoškolac/ka, što predstavlja gotovo 15% od ukupnog broj srednjoškolaca/ki u Crnoj Gori.

Među ispitanima, 53.4% pohađa stručne škole, 44.4% gimnazije,te 2.2% umjetničke škole.

Posebna pažnja posvećenja je maturskom odnosno stručnom ispitu, pa od ukupnog broja ispitanih 30.4% čine maturanti/kinje.

Među ispitanim maturantima/kinjama, svega 10% je kazalo da je zadovoljno predloženim načinom održavanja maturskog/stručnog ispita, 58.5% njih nije zadovoljno dok je 31% maturanata/kinja djelimično zadovoljno planiranim modelom.

Među ispitanicima maturantima/kinjama 43.9% je navelo da je od strane škole dobilo detaljno obavještenje o načinu polaganja matruskog/stručnog ispita, a 56.1% kaže suprotno.

Da je potrebno izvršiti promjene maturskog/stručnog ispita smatra 88.3% ispitanika. Najviše se zalažu za redukovanje gradiva, njih 70.2%.

Ne tako veliki broj maturanata/kinja već je počeo sa pripremama za ispit, i to 38.1% dok se ostali nadaju promjenama i vjeruju da će uspjeti da se kvalitetno pripreme.

Nastava u prvom polugodištu organizovana je online. Tek je 27.6% ispitanih srednjoškolaca/ki bilo zadovoljno ovim modelom, njih 36.8% je bilo djelimično zadovoljno dok su ostali (35.6%) bili nezadovoljni.

Najviše im je, kako su naveli, proces učenja otežavalo preobimno gradivo ali i nedostatak komunikacije sa profesorom “uživo”.

Nešto više od polovine (51.1%) ispitanih učenika je izjavilo da im je trebala pomoć pri usvajanju znanja u prvom polugodištu. Ovo predstavlja pomak u odnosu na prošlogodišnju anketu, kada je pomoć trebalo preko 60% ispitanika. Pomoć su im, kako navode, najviše pružali prijatelji (41.2%), dok su nekima pomagali i članovi porodice, te konsultacije sa profesorom. Jedan broj srednjoškolaca je pribjegavao privatnim časovima, tako je oko 7% ispitika navelo da je radi lakšeg savladavanja gradiva pohađalo iste.

Kako je svaka škola dobila autonomiju u donošenju odluka o modelu rada u odnosu na epidemiološku situaciju u opštini kao i u skladu sa svojim kadrovskim i prostornim kapacitetima, ovo polugodište 55.8% učenika ide redovno u školu. Njih 41.1% nastavu prati kombinovano (online i offline), dok ostali (3.1%) nastavu prate od kuće.

Novim modelom nastave zadovoljno je 57.2% srednjoškolaca/ki, dok 42.8% nisu zadovoljni. Dodjeljivanje autonomije školama podržava 70.7% učenika/ca, dok je 29.3% nezadovoljno ovom odlukom.

Unija srednjoškolaca je istraživanje proslijedila svim svojim delegatima/kinjama, koji su link istog dalje dijelili srednjoškolcima širom Crne Gore.

Pomaci su vidljivi, ali je potrebno dodatno raditi na unaprijeđenju uslova za održavanja nastave. Posebna pažnja se mora posvetiti maturantima koji su nezadovoljni trenutnom situacijom. Unija srednjoškolaca Crne Gore tražiće prijem kod ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesne Bratić kako bi predala detaljne rezultate istraživanja ali i dala prijedloge za načine održavanja maturskih/stručnih ispita.

Podsjećamo da su prošle godine usvojena naša četiri zahtjeva, teda smo na taj način dali jasnu poruku da se u proces donošenja odluka koje se tiču srednjoškolaca treba uvažiti i njihov stav i da su krajnji rezultati dali doprino ne samo maturantima, već i obrazovnom sistemu. Očekujemo da ćemo i ove godine mo%4i da konstatujemo zadovoljstvo na obje strane sa konačnim načinom polaganja ispita i njihovim rezultatima.

 
[button link=”http://unscg.me/wp-content/uploads/2021/02/Stavovi-srednjoskolaca-o-nastavi-u-skolskoj-2020-21.-godini.pdf” color=”purple” newwindow=”yes”] Detaljan izvještaj o istraživanju[/button]