Skoči na sadržaj

Sastanak sa predstavnicima Ministarstva PNKS

Nakon objavljenih rezultata istraživanja koje je Unija srednjoškolaca nedavno sprovela, predstavnici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta su nas danas, 23.02.2021. godine, ugostili.
Državni sekretar Martin Ćalasan razgovarao je sa našom novoizabranom predsjednicom Skupštine Dunjom Sekulović, potpredsjednikom Upravnog odbora Vladimirom Perazićem i Generalnom sekretarkom Indirom Količić.
Na sastanku se govorilo o maturskimi stručnim ispitima, ali i modelu nastave koji je trenutno aktivan. Osim toga, predstavili su i stavove maturanata o planiranim maturskim i stručnim ispitima. Takođe, naši predstavnici su predstavili rezultate nedavno sprovedenog istraživanja, ali i mišljenja i nedoumice svih maturanata koje su nam iznijeli.
Kako bi riješili problem neinformisanosti maturanata o načinu održavanja maturskih i stručnih ispita, uskoro će biti objavljen dokument sa detaljnim pojašnjenjem načina polaganja.