Skoči na sadržaj

Rok za dostavljanje izvještaja o realizovanim aktivnostima u prvom polugodištu

Obavještavamo učesnike Takmičenja za najbolji učenički parlament za školsku 2017/18. godinu da izvještaje o ralizovanim aktivnostima u toku prvog polugodišta mogu dostaviti najkasnije do 15.02.2018. godine na e-mail adresu takmicenjeup@gmail.com. Izvještaji o aktivnostima realizovanim u toku prvog polugodišta koji budu dostavljeni nakon predviđenog roka, neće biti prihvaćeni.
Učesnici Takmičenja su dužni da izvještaje o realozovanim aktivnostima u toku drugog polugodišta dostavljaju, shodno propisanim kriterijumima, sedam dana od dana realizacije aktivnosti.
Forma izvještaja