Skoči na sadržaj

REZULTATI KONKURSA ZA ČLANSTVO U UNIJI SREDNJOŠKOLACA

Na osnovu Konkursa raspisanog 4. septembra 2018. godine, rukovodstvo Unije srednjoškolaca donosi

ODLUKU

o prijemu u članstvo 50 srednjoškolaca.
Srednjoškolci koji su Konkursom primljeni u članstvo naše organizacije biće dio IV Generalne Skupštine koja će se održati od 19. do 21. oktobra u Hotelu “Palas” u Petrovcu.
Na IV Generalnoj Skupštini će i zvanično stupiti na dužnost delegata u UNSCG.
Novi članovi Unije srednjoškolaca su:

1. Anđela Ristanović
2. Milica Radulović
3. Anđela Rađenović
4. Balša Božović
5. Mirela Čobić
6. Stefan Peković
7. Barbara Brzić
8. Danilo Popović
9. Varja Vukčević
10. Milica Miranović
11. Tara Rakočević
12. Almira Ljajić
13. Nikola Ristić
14. Helena Perović
15. Zahir Šabotić
16. Belma Markišić
17. Enes Markišić
18. Anes Škrijelj
19. Itana Samardžić
20. Željko Bolević
21. Nadina Salemović
22. Ana Koprivica
23. Mirza Nurković
24. Mila Miketić
25. Jelena Martinović
26. Nevena Jovanović
27. Jana Radonjić
28. Jasmina Radulović
29. Anja Filipović
30. Amina Škrijelj
31. Merjem Redžić
32. Amina Dautović
33. Bojana Ralević
34. Ana Vučetić
35. Konstantin Vukić
36. Ena Nokić
37. Ivana Popović
38. Marko Vulević
39. Ksenija Maraš
40. Ana Finžgar
41. Mia Vuković
42. Ana Hiblović
43. Anastasija Đonović
44. Jelena Mitrić
45. Marina Čuljković
46. Jelena Dobričanin
47. Milica Krstajić
48. Jovana Marković
49. Đula Šestović
50. Aleksandra Jovović
Ostali kandidati imaju pravo žalbe, a istu mogu podnijeti najkasnije do 10. oktobra 2018. godine na e-mail adresu unijasrednjoskoalcacg@gmail.com