Skoči na sadržaj

Rezultati ankete koju je realizovala Unija srednjoškolac Crne Gore o platformi #UčiDoma

Unija srednjoškolaca podržala je #UciDoma projekat i na taj način poslala poruku o važnosti zdravlja, ali i znanja odnosno održavanja kontinuiteta u komunikaciji sa školom. Tim povodom Unija je, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, sprovela i anketu u kojoj je učestvovalo preko dvije ipo hiljade srednjoškolaca. Anketa je pokazala da preko 75% srednjoškolaca cijeni da su #UciDoma predavanja izuzetno korisna.
Srednjoškolci su imali priliku da daju svoje mišljenje i po pitanju zainteresovanosti profesora da koriste platofrmu Uči doma. Tako čak 87% smatra da su nastavnici zainteresovani za korišćenje #UciDoma platforme i to: preko 62% srednjoškolaca smatra da su nastavnici izuzetno zainteresovani za korišćenje Platforme, dok njih
preko 24% smatra da su zainteresovani.
Kako je novi koncept učenja osmišljen tako da se srednjoškolcima daje mogućnost da prate nastavu na različitim komunikacionim kanalima, tako i odgovori ispitanika potvrđuju zastupljenost raznih kanala putem kojih prate nastavu. Naime, čak oko 58% ispitanika svakodnevno upotrebljava više od jedne mogućnosti za praćenje
nastave, dok su ostali ispitanici vezani primarno za pojedine kanale – #UciDoma sajt, #UciDoma Youtube kanal, Viber grupe, platforme Google classroom, Moodle i ostalo.
„Cijenimo da će rezultati Ankete, sa svim detaljima, biti izuzetno korisni za dalje unapređenje i onako vrlo kvalitetne #UciDoma platforme. Značajno je pitati za mišljenje one koji su vam cilj svega, a to su đaci, u ovom slučaju srednjoškolci, te mi je drago da je Unija srednjoškolaca mogla da stavi svoje resurse na raspolaganje,
kako bi se glas naših kolega čuo, te kako bismo zajedno napravili jednu dobru priču“, rekao je Jovan Bojović iz Unije srednjoškolaca.
„Unija srednoškolaca je prirodni partner Ministarstva prosvjete. I ne samo to. Tu su mladi ljudi koji će, bez ikakve sumnje, sjutra, tokom karijere, dokazati ono što je i sad tako očigledno: da imaju energije i znanja, te da su ponos obrazovnog sistema.
Dodatno, rekla bih da je koncept projekta #UciDoma, koji se oslanja i na e-platforme, ali i na tradicionalne kanale komunikacije, dobro postavljen, jer većina srednjoškolaca kombinuje načine pristupa #UciDoma lekcijama“, rekla je Milica Lekić, savjetnica za odnose sa javnošću u Ministarstvu prosvjete.
Većina srednjoškolaca o novom konceptu učenja svakodnevno komunicira sa Učeničkim parlamentom i to njih 68%. Kada je u pitanju informisanje oko noviteta, srednjoškolci ističu da najčešće stiču informacije putem školskih kanala komunikacije, potom sajta Ministarstva prosvjete i sajta UčiDoma.
Online anketa je realizovana od 5. do 11. aprila. Rezultati će se koristiti za unapređenje #UciDoma sadržaja i kreiranje novih.