Skoči na sadržaj

Registruj se na WBYC Platformu

Unija srednjoškolaca Crne Gore potpisala je Memorandum o saradnji u okviru Platforme za saradnju mladih sa Zapadnog Balkana.
Western Balkan Youth Cooperation platforma kreirana je prošle godine, kao rezultat Berlinskog procesa, a na inicijativu Instituta za saradnju i razvoj iz Albanije (Tirana). Platforma ima za cilj da organizacijama (omladinskim organizacijama, organizacijama za mlade, neformalnim grupama…) i mladim ljudima sa prostora Zapadnog Balkana služi kao servis za pronalazak potencijalnih partnera na projektnim i drugim aktivnostima, razmjenu ideja, inicijativa i iskustava, omladinskih projekata, te savjetovanje o procesu realizacije projekata i sl. Takođe, platforma nudi informacije o međunarodnim seminarima, razmjenama, konferencijama itd, na kojima mogu učestvovati mladi (predstavnici organizacija) iz regiona. Platforma je finansirana od strane Hanns Seidel fondacije iz Njemačke.
Više informacija na http://connecting-youth.org