Skoči na sadržaj

Projekat 'It is easy to be bizzy' kao stimulans za početak preduzetničkih poduhvata

 

Projekti ‘It is easy to be bizzy’ realizuje UNSCG uz podršku Programa za mlade UN-a. Projekat će se realizovati u srednjim školama tri crnogorska grada: Bijelom Polju, Mojkovcu i Beranama. Za učenike su planirana predavanja sa uspješnim preduzetnicima, uglavnom ženama, koji će govoriti o njihovom iskustvu na ovom polju, preprekama na koje su nailazili, kao i o načinu na koji su sve te prepreke savladali. Ova predavanja namjenjena su edukaciji srednjoškolaca u polju preduzetništva ne samo da bi oni stekli praktična preduzetnička znanja, već i da bi doživjeli preduzetništvo kao jedan pozitivan dio njihove mladosti u koji bi se uključili sa zadovoljstvom i samopouzdanjem, umjesto sa strahom od nepoznatog i sumnjom u svoje sposobnosti.

Cilj ovog projekta jeste da podstakne srednjoškolce da ostvare svoj potencijale pomažući im da bolje razumiju i uvide značaj razvoja njihovih preduzetničkih vještina i znanja kroz upoznavanje sa uspješnim crnogorskim preduzetnicima. Takođe, ovaj projekat doprinosi i boljoj saradnji između srednjih škola koje učestvuju, učeničkih parlamenata, kao i preduzetničkih centara u Bijelom Polju, Mojkovcu i Beranama.

Projektom želimo da inspirišemo mlade ljude da započnu svoje preduzetničke poduhvate, kao i da njima bude data potrebna podrška u ostvarivanju svojih ideja. Osim toga, uz pomoć žena preduzetnica, želja nam je da pokažemo da rodna neravnopravnost ne bi trebala da postoji u bilo kojoj sferi našeg života, pa tako ni u biznisu i da je moguće preći čak i preko ovakvih prepreka.
Ovim projektom direktno utičemo na Cilj održivog razvoja koji govori o važnosti borbe protiv siromaštva, i na taj način  podstičemo mlade ljude na bavljenje preduzetničkim djelatnostima. Sa druge strane, želimo podstaći djevojke na samousavršavanje i upornu borbu za svoje mjesto na tržištu rada (Cilj održivog razvoja broj 5 – Dostići rodnu ravnopravnost i ohrabriti sve žene i djevojčice).
Na projektu će pored preduzetnica i Unije srednjoškolaca učestvovati i Unija mladih preduzetnika Crne Gore.