Skoči na sadržaj

KONKURS ZA ČLANSTVO U UNIJI SREDNJOŠKOLACA!

Na osnovu odluke donesene 10. avgusta 2018. godine od strane rukovodstva Unije srednjoškolaca Crne Gore, Skupština UNSCG raspisuje

KONKURS ZA PRIJEM NOVIH DELEGATA

Unija srednjoškolaca Crne Gore u skladu sa ovim Konkursom omogućava priključenje Skupštini udruženja za 50 srednjoškolaca.
USLOVI KONKURSA
Pravo na učešće na konkursu mogu ostvariti svi učenici koji imaju status redovnog učenika. Učenicima se dodjeljuje status delegata na period trajanja njihovog srednjoškolskog obrazovanja.
POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati su u obavezi da na e-mail adresu unijasrednjoskolacacg@gmail.com sa naznakom “za konkurs”, dostave esej na temu: “Obrazovni sistem i ja – Ideje, mogucnosti, nedostaci.
Esej: 750-1200 riječi, 12pt Times New Roman, prored 1,5.
Iz ugla srednjoškolca/ke, a na osnovu svog ličnog iskustva, objasni koje su prednosti obrazovnog sistema Crne Gore, a šta treba dodatno unaprijeđivati. Predloži rješenja. Podijeli svoje lično iskustvo.
Takođe, u okviru eseja osvrni se na sljedeće:
1) Jaz između gimnazija i srednjih stručnih škola: (treba da) postoji/ne (treba) postoji?
2) Kako ćeš iskoristiti svoje članstvo u Uniji kako bi poboljšao/la obrazovni sistem u Crnoj Gori?
Napomena: konkretnost i inovativnost donose dodatne bodove.
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE 
Prijave (prijavni formular i esej) se podnose do 20. septembra 2018. godine do 12h, na e mail adresu unijasrednjoskolacacg@gmail.com
NAČIN IZBORA NOVIH DELEGATA
Rukovodstvo Unije srednjoškolaca zadržava pravo da u skladu sa brojem prijavljenih kandidata, u slučaju potrebe, organizuje više klasifikacionih krugova. Pristigli radovi će biti bodovani od strane rukovodstva UNSCG, a rezultati će biti objavljeni na sajtu.
Kontakt telefon: 069 597 130 ili 068 025 907
PRIJAVNI FORMULAR