Skoči na sadržaj

It Is Easy To Be Bizzy

Projekat će se realizovati u srednjim školama tri crnogorska grada: Bijelom Polju, Mojkovcu i Beranama. Za učenike su planirana predavanja sa uspješnim preduzetnicima, uglavnom ženama, koji će govoriti o njihovom iskustvu na ovom polju, preprekama na koje su nailazili, kao i o načinu na koji su sve te prepreke savladali. Ova predavanja namjenjena su edukaciji srednjoškolaca u polju preduzetništva ne samo da bi oni stekli praktična preduzetnička znanja, već i da bi doživjeli preduzetništvo kao jedan pozitivan dio njihove mladosti u koji bi se uključili sa zadovoljstvom i samopouzdanjem, umjesto sa strahom od nepoznatog i sumnjom u svoje sposobnosti.
Cilj ovog projekta jeste da podstakne srednjoškolce da ostvare svoj potencijal pomažući im da bolje razumiju i uvide značaj razvoja njihovih preduzetničkih vještina i znanja kroz upoznavanje sa uspješnim, mladim, crnogorskim preduzetnicima. Takođe, ovaj projekat doprinosi i boljoj saradnji između srednjih škola koje učestvuju, učeničkih parlamenata, kao i preduzetničkih centara u Bijelom Polju, Mojkovcu i Beranama.
Projektom želimo da inspirišemo mlade ljude da započnu svoje preduzetničke poduhvate, kao i da njima bude data potrebna podrška u ostvarivanju svojih ideja. Osim toga, uz pomoć žena preduzetnica, želja nam je da pokažemo da rodna neravnopravnost ne bi trebala da postoji u bilo kojoj sferi našeg života, pa tako ni u biznisu i da je moguće preći čak i preko ovakvih prepreka.