Skoči na sadržaj

Učenički parlament u aktivnostima Mladih pravnika

Aktivnosti su bile sljedeće:
–          Radni sastanci
–          Debate
–          Diskusije na temu “Ljudska prava i kršenje ljudskih prava”
–          Radionica “Dječja prava” i “Prava učenika u školi”

Mladi pravnici su preduzeli niz akcija na obilježavanje međunarodnih praznika:

16. novembra – obilježili su međunarodni Dan tolerancije;
17. novembra – međunarodni Dan srednjoškolaca;
20. novembra – međunarodni Dan djeteta.
Posebna pažnja posvećena je Danu djeteta i Konvenciji o pravima djeteta.

DODJELA BODOVA:
II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti (Učešće u aktivnostima drugih organizacija/sekcija/udruženja ) – 3 boda

UKUPNO 3 BODA