Skoči na sadržaj

Trgovina ljudima

Na inicijativu Učeničkog parlamenta u SEUŠ u Baru, organizovane su edukativne tribine koje su se održavale u bifeu i u školskoj biblioteci na temu ,,Trgovina ljudima” .
Tribine su se održavale za učenike svih razreda. Utorak za četvrti, srijedu za treći, četvrtak za drugi i u petak za prvi razred.
Riječ je o vršnjačkim edukativnim tribnama, koje su trajale po dva školska časa i obuhvatale oko trideset učenika.
DODJELA BODOVA
II stepen dodjele bodova
Edukativna tribina I-4×3 boda
UKUPNO BODOVA-12 BODOVA