Skoči na sadržaj

Tolerancija kao osnov kvalitetnog života

Predavanje je izvedeno od strane prof. prishologije Sanje Radojević.
Nakon predavanja uslijedila je anketa, a zatim je održana radionica o značaju toleranciji i iscenirani su primjeri dobre prakse kada je u pitanju tolerancija.
Sve navedene aktivnosti su održane sa podrškom Uprave škole, a realizacija aktivnosti je trajala 2 školska časa.

345676566587875875856586682

DODJELA BODOVA:

II stepen dodjele bodova
Ostale aktivnosti (radionica) – 3 boda
Edukativna tribina – 3 boda
Anketa – 2 boda

UKUPNO: 8 bodova