Skoči na sadržaj

Takmičenje za najbolji učenički parlament 2015/16. godine

 

 TABELA:

Broj prijave UP-Škola

Broj bodova

Ukupno Aktivnosti
1

Gimnazija “Stojan Cerović”                                               

Nikšić

 7  7  3  3                   20

Bal pod maskama 
Humanitarna akcija
Sajam
No hate

2

Gimnazija “25. maj”

Tuzi

 2  6  3  3  2  6  7       29

Ekološki dan
Dan srednjoškolaca
Aparati
Vršnjačko nasilje
Volonterski klub
Šetnja mira
Radionica

3

SMŠ “Vuksan Đukić”

Mojkovac

                       
4

Ekonomsko-ugostiteljska škola

Bar

 5                    5 Dan srednjoškolaca
5

Gimnazija “Panto Mališić”

Berane

 3  4  6  3  6  5  8  3  3  16 +3boda
60  

Dan srednjoškolaca
Šahovski turnir
Dan MJ
14. februar
Međunarodna sar.
Za Marijinu operaci.
Akcija davanja krvi
Obilježen Dan zaljubljenih
Turnir u košarci
Integrisani izvještaj

+3boda

6

Srednja stručna škola

Berane

 3  3  3  3  3  3          18 Dan srednjoškolaca
Dan zaljubljenih
Filmsko popodne
Kviz – asocijacija
Dan škole
Neka zasija škola
7

SMŠ “17. septembar”

Žabljak

 7  11  8  7  15  18  25        91

Dan srednjoškolaca
Akcija dobrovoljnog davanja krvi i edukativna tribina na tu temu
Posjeta Tehničkom školskom centru u Mariboru 
Novogodišnji festival
Integrisani izvještaj
Integrisani izvještaj škole iz Žabljaka

Primjedba

8

Srednja poljoprivredna škola

Bar

 4  4  2                10 Kutija povjerenja i Đački kutak
“Osmjeh na dar”
“Za još ljepše obale”
9

SMŠ “Bećo Bašić”

Plav

                       
10

ŠSVSO “Ivan Uskoković”

Podgorica

                       
11

SGGŠ “Inž. Marko Radević”

Podgorica

 3  5  7  7             22

Dan srednjoškolaca
Kućice za ptice
Azil 
Davanje krvi

12

Ekonomsko ugostiteljska škola

Nikšić

 8  4  6  2  3  19  23  41  2    108

Književno veče
Humanitarna akcija
Saradnja sa ALD
Koš za ŽivkaMladi pravnici

Integrisani izv.

Integrisani

Integrisani 

2boda

13

SMŠ “Mladost”

Tivat

 5  7  7  7  8  10  30  3      77 Dan srednjoškolaca
Radionica o trafikingu
Teatar je škola gdje se ljudi uče
Dan borbe protiv side 
Puna torba Deda Mraza
Aktivnosti UP tokom mjeseca februara
Aktivnosti UP tokom marta i aprila
Prvi stepen dodjele bodova
14

SEŠ “Mirko Vešović”

Podgorica

 12  8  4  2              26

Integrisani izvještaj
Edukativna trivina

EU integracije

Ekološka akcija 

15

Gimnazija “Miloje Dobrašinović”

Bijelo Polje

 11  10  9  5  2            37

Dan srednjoškolaca
Tribina
Humanitarna akcija
Dan zaljubljenih

2 boda

16

SMŠ „Bratstvo-jedinstvo“

Ulcinj

 2  5  10  5  2  3  24  39  3    93 Anketa o radu UP 
Kviz na temu Evropskih institucija
Humanitarna akcija
Uređenje škole
Facebook stranica
Postavljena kutija povjerenja
Aktivnosti UP tokom mjeseca febuara
Aktivnosti UP tokom mjeseca marta
Prvi stepen dodjele bodova
17

JU Gimnazija

Cetinje


 3  4  3  5  5
 3  42    70

Anketa
Projekat
Dan srednjoškolaca Reciklaža
Humanitarna akcija
Facebook stranica
Pisanje projekata
Dan zaljubljenih
Primjedba

18

Gimnazija “Niko Rolović”

Bar

 5  14  4  25  5            53 Dan srednjoškolaca
Aktivnosti UP tokom prvog polugodišta
Naš prostor-naša ekspresija
Aktivnosti UP tokom drugog polugodišta
Prvi stepen dodjele
19

Gimnazija “Slobodan Škerović”

Podgorica

 8  5                 13

Dan srednjoškolaca
Promocija

20

Gimnazija “Tanasije Pejatović”

Pljevlja

 3  3  3  3  2  9 11       34

Dan srednjoškolaca
Dani mimoze
Dani nauke
Ispuni mi želju
Facebook stranica
Dan knjige
Otvorimo vrata škole

21

SMŠ “Ivan Goran Kovačić”

Herceg Novi

 9  3  12  2               26 Dan srednjoškolaca
Dan UN-a
Aktivnosti tokom drugog polugodišta
Prvi stepen dodjele
22

Gimnazija “Petar I Petrović Njegoš”

Danilovgrad

 4  2  2  6  3  12          29

 Dan srednjoškolaca
Motivacija
Ekološka akcija
TP i NS
AIDS

Izvještaj

23

Gimnazija “30. septembar”

Rožaje

 3  3  6  3  11  3  3  3  6   41 Sjećanje na 70 – te
Učenici Gimnazije 30.septembar obilježili Dan zaljubljenih
Dani frankofonije
Međunarodni Dan volontera
Dan knjige
Svjetski Dan poezije
Dan ljudskih prava
Inkluzivno obrazovanje
Najkraći Dan
24

JU Gimnazija

Kotor

                       
25

SSŠ „Spasoje Raspopović“

Podgorica

                       
26

SLŠ “Petar Lubarda”

Cetinje

 35                     Primjedba
27

Srednja stručna škola

Cetinje

 4  8  5  7  3  2  9  12  26  15 91

Dvorac Kralja Nikole
Dan srednjoškolaca
Svi na matursku ek.
Budi i ti human
Praznična atmosfera
Kutija povjerenja
14. februar

Integrisani izvještaj

Izvještaj

Primjedba

BODOVANJE AKTIVNOSTI UČENIČKIH PARLAMENATA

I stepen dodjele bodova 

Na osnovu održanog broja sjednica učeničkih parlamenata UNSCG dodjeljuje bodove.
Da bi se bodovao broj održanih sjednica, potrebno je da dostavljate izvještaje tj. zapisnike sa sjednica ovjerene od strane uprave škole, vašim lokalnim koordinatorima. Takođe, da bi sjednica bila uvažena i bodovana, potrebno je da prisustvuje najmanje pola od ukupnog broja članova učeničkog parlamenta. 
Bodovi se dodjeljuju na godišnjem nivou.

Broj sjednica Broj bodova
0-5 1
5-10 2
10-15 3
15-20 4
20+ 5

II stepen dodjele bodova

II stepen dodjele bodova vrši se na osnovu aktivnosti koje je realizovao Učenički parlament.
Nakon svake aktivnosti, bodovi se dodjeljuju prema sljedećim kriterijumima.

Aktivnost Broj bodova
Promovisanje aktivizma i prava srednjoškolaca (ankete, kutija povjerenja…) 2
Ekološka akcija 2
Edukativne tribine 3
Kulturna manifestacija 3
Humanitarna akcija 4
Međuopštinska saradnja UP 5
Međunarodna saradnja UP 6
Ostale aktivnosti 3


Ukoliko na vašim aktivnostima učestvuje neko od stručnjaka iz neke oblasti (npr. doktor, sportista itd.) dobijate još 1 bod za svakog od njih.


III stepen dodjele bodova

UNSCG će bodovati i promociju vaših aktivnosti.

Vidljivost/promocija Broj bodova
Oglasna tabla škole 1
Društvene mreže 2
Mediji 3

UČENIČKI PARLAMENTI KOJI SU PRIJAVLJENI ZA TAKMIČENJE

Prigovor na izvršeno bodovanje možete poslati na e-mail: unijasrednjoskolacacg@gmail.com